ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Να καλλιεργούμε στους μαθητές τον σεβασμό και τις ευαισθησίες

Βλέπουμε ότι η ζωή του ανθρώπου είναι έντονα απαιτητική, ότι η κοινωνία μας είναι άκρως ανταγωνιστική, ότι οι σχέσεις των ανθρώπων δεν διαπνέονται από αλληλεγγύη και από αγάπη.

Παιδιά χωρίς κριτική σκέψη

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των παιδιών χωρίς κριτική σκέψη είναι τα εξής:

Οι 4 δείκτες νοημοσύνης

Σύμφωνα με τους Ψυχολόγους, υπάρχουν τέσσερις δείκτες ικανοτήτων: