Υπεύθυνοι Καθηγητές Τμημάτων

Σχολικό έτος 2021 - 2022

 

Α1:   Μισαηλίδης Αριστοτέλης

 

Α2:   Ποικιλίδου Δέσποινα

 

Α3:   Χατζηπουργάνης Ιωάννης

 

Β1:   Ζαπουνίδου Χρυσή

 

Β2:   Ασλανίδου Άννα

 

Γ1:   Γκανιάτσα Λαμπρινή

 

Γ2:   Δρικούδη Ιωάννα