Υπεύθυνοι Καθηγητές Τμημάτων

Σχολικό έτος 2022 - 2023

 

Α1:   Δρικούδη Ιωάννα

 

Α2:   Χατζηπουργάνης Ιωάννης

 

Β1:   Κυραϊλίδης Ιωάννης

 

Β2:   Σεϊταρίδης Βασίλειος


Β3: Ξανθοπούλου Μερσίνη

 

Γ1:   Κανάλη Ανθή

 

Γ2:   Γεωργούλη Καλλιόπη