ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Image

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η διαδικασία για τη λειτουργία της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια της χώρας κατά το τρέχον σχολικό έτος. Τα τρία τελευταία χρόνια στο σχολείο μας οργανώθηκε και λειτούργησε η Ενισχυτική Διδασκαλία με την ίδρυση ΣΚΑΕ (Σχολικού Κέντρου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης). Για να γίνει και φέτος το ίδιο θα πρέπει να υποβληθεί επαρκής αριθμός αιτήσεων συμμετοχής από μαθητές-μαθήτριες όλων των τάξεων του σχολείου.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία αποτελεί δομή Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, εντός του ευρύτερου εκπαιδευτικού και κοινωνικού πεδίου της πολιτείας. Σκοπός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι η επανένταξη των μαθητών/τριών στη διαδικασία μάθησης, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι μαθητές/μαθήτριες του Γυμνασίου μπορούν να συμμετέχουν στα μαθήματα:

  1. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
  2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
  3. Μαθηματικά,
  4. Φυσική,
  5. Χημεία,
  6. Αγγλικά.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθορίζεται ως εξής:


 

Α’ Γυμνασίου

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (3 ώρες)
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2 ώρες)
Μαθηματικά (3 ώρες)
Φυσική (1 ώρα)
Αγγλικά (2 ώρες)
Σύνολο ωρών: 11


 

Β’ Γυμνασίου

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (3 ώρες)
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2 ώρες)
Μαθηματικά (3 ώρες)
Φυσική (1 ώρα)
Χημεία (1 ώρα)
Αγγλικά (2 ώρες)
Σύνολο ωρών: 12

 

Γ’ Γυμνασίου

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (3 ώρες)
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2 ώρες)
Μαθηματικά (3 ώρες)
Φυσική (1 ώρα)
Χημεία (1 ώρα)
Αγγλικά (2 ώρες)
Σύνολο ωρών: 12

Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στα τμήματα μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας, μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των γονέων και κηδεμόνων, αποτελεί η επίδοση του/της μαθητή/τριας στο αντίστοιχο μάθημα. Ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια, για τον/την οποίο/α έχει υποβληθεί αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, με απόφασή του προτείνει τους/τις μαθητές/τριες που έχουν ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας ή επιθυμούν να βελτιώσουν την επίδοσή τους.

Πρόκειται για ένα είδος κρατικού φροντιστηρίου που παρέχεται δωρεάν με την πρόσληψη νέου εκπαιδευτικού προσωπικού. Τα μαθήματα θα γίνονται στο σχολείο, αμέσως μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου. Κάθε μαθητής/τρια παρακολουθεί τα μαθήματα στα οποία έχει δηλώσει συμμετοχή. Η λειτουργία της Ενισχυτικής Διδασκαλίας ολοκληρώνεται με τη λήξη των μαθημάτων (30-5-2023).

Παρακαλούνται οι γονείς-κηδεμόνες μαθητών-τριών να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση-δήλωση μαθημάτων και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου mail@gym-korin.pie.sch.gr ή να την προσκομίσουν σε έντυπη μορφή  μέχρι την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022. Για οποιαδήποτε απορία ή βοήθεια μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2351041487 τις ώρες λειτουργίας του σχολείου.


Εγκύκλιος Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Υπεύθυνη Δήλωση

Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2022-2023