Δυσκολίες στην παραγωγή του γραπτού λόγου: Στρατηγικές παρέμβασης

Υλικό από την επιμορφωτική Διαδικτυακή Εσπερίδα με θέμα: «Δυσκολίες στην παραγωγή του γραπτού λόγου: Στρατηγικές παρέμβασης» με κεντρικό ομιλητή τον καθηγητή ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Σπαντιδάκη Ιωάννη, που διοργάνωσε τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023, 6-8μ.μ. το Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. Πιερίας σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας. Σκοπός της επιμόρφωσης ήταν η εφαρμογή συγκεκριμένων στρατηγικών εκ μέρους του εκπαιδευτικού, με στόχο την υπέρβαση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές/μαθήτριες στην παραγωγή γραπτού λόγου σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ