Κατασκευές στην Τεχνολογία!

Λίγο πριν την έναρξη των εξετάσεων οι μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου Κορινού παρουσίασαν τις κατασκευές τους στο μάθημα της Τεχνολογίας.