Επικοινωνήστε μαζί μας

Παρακάτω θα δείτε τους τρόπους επικοινωνίας με το σχολείο μας, τη διεύθυνση και τους υπεύθυνους καθηγητές των τμημάτων.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ
ΠΙΕΡΙΑΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας με τους ακόλουθους τρόπους
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Γυμνάσιο Κορινού
Γυμναστηρίου 62
Κορινός, Τ.Κ. 60150

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Τηλ.: 2351041487

Fax:  2351041465

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
mail@gym-korin.pie.sch.gr