Η υποδομή του σχολείου

Το Γυμνάσιο Κορινού διαθέτει Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Εργαστήριο Τεχνολογίας, Εργαστήριο Πληροφορικής καθώς και δανειστική Βιβλιοθήκη.

Image
Image

Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών είναι πλήρως εξοπλισμένο για πειράματα Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας. Υπεύθυνος του εργαστηρίου είναι ο εκπαιδευτικός κ. Λάζος Χρήστος. 

Εργαστήριο Τεχνολογίας

Το σχολείο μας διαθέτει Εργαστήριο Τεχνολογίας, στο οποίο οι μαθητές και μαθήτριες υλοποιούν κατασκευές και άλλες εργασίες στο πλαίσιο του μαθήματος της Τεχνολογίας. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός για το σχολικό έτος 2022-23 είναι η κ. Ξανθοπούλου Μερσίνη.

Image
Image

Εργαστήριο Πληροφορικής

Το Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου μας διαθέτει 13 σταθμούς εργασίας. Υπεύθυνος του Εργαστηρίου για το σχολικό έτος 2022-23 είναι ο εκπαιδευτικός κ. Ακριβός Δημήτριος.

Βιβλιοθήκη

Το σχολείο μας διαθέτει δανειστική βιβλιοθήκη. Υπεύθυνος εκπαιδευτικός για το σχολικό έτος 2022-23 είναι ο κ. Κυραϊλίδης Ιωάννης.

Image

Γυμνάσιο Κορινού Πιερίας

Το Γυμνάσιο Κορινού Πιερίας ιδρύθηκε το 1978. Συστεγάζεται σε ενιαίο χώρο 1.800 τ.μ. με το Γενικό Λύκειο Κορινού.