ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οι 4 δείκτες νοημοσύνης

Σύμφωνα με τους Ψυχολόγους, υπάρχουν τέσσερις δείκτες ικανοτήτων: 

1) Ο Δείκτης νοημοσύνης (IQ)
2) Ο Συναισθηματικός δείκτης (EQ)
3) Ο Κοινωνικός δείκτης (SQ)
4) Ο Δείκτης αντιξοότητας (AQ)
 
1. Δείκτης νοημοσύνης (IQ): αυτό είναι το μέτρο του επιπέδου αντίληψης και κατανόησής σας. Χρειάζεστε ψηλό IQ για να λύσετε μαθηματικά, να απομνημονεύσετε πράγματα και να ανακαλέσετε μαθήματα.
 
2. Συναισθηματικός δείκτης (EQ): αυτό είναι το μέτρο της ικανότητάς σας να διατηρείτε την ειρήνη με τους άλλους, να τηρείτε τις προθεσμίες, να είστε υπεύθυνοι, να είστε ειλικρινείς, να σέβεστε τα όρια, να είστε ταπεινοί, γνήσιοι και προσεκτικοί.
 
3. Κοινωνικός δείκτης (SQ): αυτό είναι το μέτρο της ικανότητάς σας να δημιουργήσετε ένα δίκτυο φίλων και να το διατηρήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Οι άνθρωποι που έχουν υψηλότερο συναισθηματικό και κοινωνικό δείκτη τείνουν να προχωρούν περισσότερο στη ζωή από εκείνους με υψηλό δείκτη νοημοσύνης αλλά χαμηλό συναισθηματικό και κοινωνικό δείκτη. Στην εκπαίδευση, συνήθως κεφαλαιοποιούν τη βελτίωση της νοημοσύνης, ενώ το EQ και το SQ υποβαθμίζονται. Ένας άνθρωπος υψηλού δείκτη νοημοσύνης μπορεί να καταλήξει να απασχολείται από έναν άνθρωπο με υψηλό συναισθηματικό και κοινωνικό δείκτη, παρόλο που αυτός έχει μέτριο IQ.
Ο συναισθηματικός δείκτης έχει σχέση με τον Χαρακτήρα, ενώ ο κοινωνικός δείκτης, με το Χάρισμα. Καθιερώστε συνήθειες που θα βελτιώσουν τον κάθε ένα από αυτούς τους δείκτες.
 
Υπάρχει όμως και ένας 4ος σημαντικός δείκτης:
4. Ο δείκτης αντιξοότητας (AQ): Το μέτρο της ικανότητάς σας να περάσετε από ένα δύσκολο μονοπάτι στη ζωή σας και να βγείτε από αυτό χωρίς να χάσετε το μυαλό σας.
Όταν αντιμετωπίζουμε προβλήματα, ο δείκτης αντιξοότητας καθορίζει ποιος θα παραμείνει και ποιος θα τα παρατήσει.
 
Γονείς,
εκθέστε τα παιδιά σας και σε άλλους τομείς της ζωής, εκτός από τους σχολικούς και τους ακαδημαϊκούς. Είναι απαραίτητο να αγαπούν και τις χειρωνακτικές δραστηριότητες (μην χρησιμοποιείτε ποτέ την εργασία ως μορφή τιμωρίας), τον αθλητισμό και τις τέχνες.
Τα παιδιά θα ζήσουν ικανοποιημένα αν γίνουν πολύπλευρα ανθρώπινα όντα, ικανά να κάνουν πράγματα ανεξάρτητα από τους γονείς τους.
Μην προετοιμάζετε μόνον το δρόμο για τα παιδιά σας. Προετοιμάστε τα παιδιά σας για το δρόμο».
 
Πηγή: Ison Psychometrica

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ