ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Συμμετοχή στους 6ους Αγώνες Ν. Γλώσσας!

Το Γυμνάσιο Κορινού για μία ακόμα χρονιά συμμετείχε στους 6ους μαθητικούς αγώνες Νέας Ελληνικής Γλώσσας των γυμνασίων της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας.

Ειδικότερα, ο Σύλλογος Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ» και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Φιλολόγων Κεντρικής Μακεδονίας με την υποστήριξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας διοργάνωσαν μετά από έγκριση του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ. τους 6ους   Μαθητικούς Αγώνες Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γυμνασίων Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο: “Η γλώσσα μου … ο κόσμος μου”.

Σκοπός της δράσης αυτής ήταν να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των μαθητών και μαθητριών του Γυμνασίου για τη Γλώσσα, αλλά και να διευρυνθούν οι γλωσσικοί τους ορίζοντες μέσα από παιγνιώδεις και ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες. Ειδικότερα, επιδιώχθηκε οι μαθητές και οι μαθήτριες με τη συμμετοχή τους στους Αγώνες να ευαισθητοποιηθούν στην ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας, να λειτουργήσουν συνεργατικά και να εμπλακούν σε γλωσσικές δραστηριότητες συνεχούς  και ασυνεχούς λόγου. Ταυτόχρονα επιχειρήθηκε η ενίσχυση του γλωσσικού μαθήματος και η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα διδακτικής της ελληνικής σε ψηφιακό περιβάλλον.

Το Γυμνάσιο Κορινού  εκπροσωπήθηκε από  τους/τις μαθητές και μαθήτριες της Β’ και Γ΄ τάξης: Δρακόπουλο Δημήτρη, Ζερκιτανίδου Δήμητρα, Παυλίδου Βασιλική,  Στεργιοπούλου Μαρία,  Βαρσαμάκη Κωνσταντίνο, Ζαμαντζά Νικόλαο-Ραφαήλ και Μπουντάκη Δημήτριο-Ραφαήλ.

 Η  ομάδα προετοιμάστηκε από τη φιλόλογο κ. Γατσιού Όλγα. Ο σύλλογος διδασκόντων θέλοντας να επιβραβεύσει την ανταπόκριση των μαθητών και να ενθαρρύνει την ενασχόλησή τους με το αντικείμενο της Γλώσσας προσέφερε λογοτεχνικά βιβλία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ