ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Η γλώσσα μου … ο κόσμος μου!

Το Γυμνάσιο Κορινού συμμετείχε και φέτος στους 5ους μαθητικούς αγώνες Νέας Ελληνικής Γλώσσας των γυμνασίων της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας.

Ειδικότερα, ο Σύλλογος Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ» και οι Συντονιστές/Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων Κεντρικής Μακεδονίας με την υποστήριξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας διοργάνωσαν μετά από έγκριση του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ. τους 5ους   Μαθητικούς Αγώνες Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γυμνασίων Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με συμμετοχή σχολείων της ομογένειας,  με τίτλο: “Η γλώσσα μου … ο κόσμος μου”.

Σκοπός της δράσης αυτής ήταν να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των μαθητών και μαθητριών του Γυμνασίου για τη Γλώσσα, αλλά και να διευρυνθούν οι γλωσσικοί τους ορίζοντες μέσα από παιγνιώδεις και ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες. Ειδικότερα, επιδιώχθηκε οι μαθητές και οι μαθήτριες με τη συμμετοχή τους στους Αγώνες να ευαισθητοποιηθούν στην ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας, να λειτουργήσουν συνεργατικά και να εμπλακούν σε γλωσσικές δραστηριότητες συνεχούς  και ασυνεχούς λόγου. Ταυτόχρονα επιχειρήθηκε η ενίσχυση του γλωσσικού μαθήματος και η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα διδακτικής της ελληνικής σε ψηφιακό περιβάλλον.

Το Γυμνάσιο Κορινού  εκπροσωπήθηκε από  μαθητές και μαθήτριες της Β’ και Γ΄ τάξης : Αϊδονίδου  Ιωάννα, Σονίδου Αλεξάνδρα, Βαρσαμάκη Κωνσταντίνο,  Δουρουκλάκη Λεωνίδα,  Μπουντάκη Δημήτριο- Ραφαήλ και αναπληρωματικά μέλη Ναζαρίδου Ελένη, Μπάναλη Χρήστο.

Η  ομάδα προετοιμάστηκε από τις φιλολόγους Αλμπανίδου Ελένη και Γατσιού Όλγα. Ο σύλλογος διδασκόντων θέλοντας να επιβραβεύσει την ανταπόκριση των μαθητών και να ενθαρρύνει την ενασχόλησή τους με το αντικείμενο της Γλώσσας προσέφερε λογοτεχνικά βιβλία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ