ΓΙΟΡΤΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ενδοσχολική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την Ενδοσχολική Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκαν στο Γυμνάσιο Κορινού κατά το διάστημα Μαρτίου-Μαΐου 2023 οι εξής επιμορφωτικές δράσεις:

Α) Ενδοσχολική Επιμόρφωση με θέμα: «Διαχείριση συγκρούσεων με Θετικό τρόπο  και Λεκτικοποίηση συναισθημάτων - Ή: Πες το με το στόμα και όχι με το σώμα» και εισηγήτριες  την Ψυχολόγο κ. Τιβικέλη Αθανασία και την Κοινωνική Λειτουργό κ. Πολιτάκη Αναστασία, διάρκειας 2 ωρών, τη Δευτέρα 27 Μαρτίου, με στόχο την υποστήριξη κι ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών στη διαχείριση συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών/μαθητριών.

Β) Ενδοσχολική επιμορφωτική παρουσίαση με θέμα: «Ψηφιακά εργαλεία στην τάξη» από τον εκπαιδευτικό Πληροφορικής κ. Ακριβό Δημήτριο, διάρκειας 2 ωρών, τη Δευτέρα 24 Απριλίου, με στόχο την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με νέα ψηφιακά εργαλεία που θα εμπλουτίσουν το παρεχόμενο διδακτικό έργο και θα ενισχύσουν την εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία.

Γ) Βιωματικό επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: "Συντονίζοντας την ομάδα/τάξη σε μια εποχή προκλήσεων" από το Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Πιερίας «Άτρακτος» διάρκειας 9 ωρών, με στόχο την υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών και μαθητριών τους στις σύγχρονες μεταβαλλόμενες συνθήκες, την κατανόηση της αξίας των συναισθημάτων στη μαθησιακή διαδικασία και στη σύναψη σχέσεων στη σχολική κοινότητα, τη γνωριμία των εκπαιδευτικών με τη μέθοδο της ενεργητικής ακρόασης ως μέσο στήριξης των μαθητών/μαθητριών σε δύσκολες καταστάσεις. Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκαν στις 3, 9 και 11 Μαΐου στο χώρο του σχολείου από την Επιστημονική Υπεύθυνη της Ατράκτου κ. Σοφία Σαββινίδου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ